Professor

Select Language: English Indonesia (Indonesian)

The following is a list of the names of FEUI professors from the Department of Economics:

Prof. Sarbini Sumawinata, Prof. Widjojo Nitisastro, Prof. Mohammad Sadli, Prof. Emil Salim, Prof. J. E. Ismael, Prof. Suhadi M., Prof. Nathanael Iskandar, Prof. Saleh Afiff, Prof. JB. Sumarlin, Prof. Subroto, Prof. BS. Muljana, Prof. Arsjad Anwar, Prof. Kartomo Wirosuhardjo, Prof. Rustam Didong, Prof. Sri-Edi Swasono, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, Prof. Irzan Tanjung, Prof. Moh. Arief Djanin, Prof. Soedrajad Djiwandono, Prof. Aris Ananta, Prof. Dorodjatun Kuntjoro-jakti, Prof. Anwar Nasution, Prof. Iwan J. Azis, Prof. Lepi Tarmidi, Prof. Prijono Tjiptoherijanto, Prof. Mayling Oey Gardiner, Prof. Sri Moertiningsih A, Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky,Prof. Susijati B. Hirawan,PhD

 

GURU BESAR AKTIF

ak
Ari Kuncoro, Ph.D. Prof.
bps
Bambang P.S Brodjonegoro, Ph.D.Prof.

 

 

 

Mohammad Ikhsan, Ph.D. Prof

nn

Nachrowi Djalal Nachrowi, Dr. Prof.

ras
Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D. Prof.
sn
Suahasil Nazara, Ph.D. Prof.

Sulastri Soerono, Ph.D. Prof.